Auris ohjaa Valion tehtaan höyryntuotantoa energianhinnan perusteella

30.6.2022

Valio Vantaan tehtaan energiahuollossa alkoi toukokuun lopussa uusi aikakausi, kun Auris Energiaratkaisujen toimittama korkeahyötysuhteinen sähköhöyrykattila otettiin tuotantokäyttöön.

Tehtaan vanha maakaasukattila haluttiin jättää sähkökattilan rinnalle. Sitä käytetään höyryntuotantoon kulutushuippujen aikana sekä sähkön hinnan ollessa kaasun hintaa korkeampi. Tehtaan tarvitsema höyry tuotetaan aina sillä energialähteellä, joka kunakin hetkenä on edullisinta.

Auris tuottaa Valion tehtaan tarvitseman höyryn palveluna, jossa energiantuotantoa ja -käyttöä optimoidaan tuntitasolla. Optimoinnissa Auris ottaa huomioon kaasun ja sähkön vaihtelevien hintojen lisäksi kattiloiden hyötysuhteet, tarvittavat ylös- ja alasajoajat sekä tehtaan energiantarpeen nopean vaihtelun.

Auris ohjaa höyryntuotantoa energianhintojen perusteella

Höyrykattiloiden käyttöä ohjaa älykäs pilvipohjainen sovellus. Se ennustaa tehtaan tulevan energiantarpeen sekä antaa ohjeistuksen oikean energiamäärän varaamiseksi ja ostamiseksi sähkömarkkinoilta.

”Sähkön SPOT-tuntihinnan vaihdellessa voimakkaasti operoimme kalliit tunnit maakaasukattiloilla, ja saavutamme näin mahdollisimman matalat energian tuotantokustannukset”, Auriksen projektipäällikkö Henrik Palmén kertoo.

”Suurimman osan vuotta sähkökattila pystyy toimittamaan kaiken tehtaan tarvitseman sähkön myös yksinään. Tästä ominaisuudesta on tullut hyvin kiinnostava vaihtoehto monille asiakkaillemme.”

Auris vastaa Valion Vantaan tehtaan energiantuotannon etäohjauksesta ja käytöstä, kunnossapidosta sekä hyötysuhteen optimoinnista. Valion henkilökunta voi keskittyä omaan liiketoimintaansa energiantuotannosta huolehtimisen sijaan.

Uusi sähkökattila aloitti tuotantokäytössä sovitussa aikataulussa

Valio ja Auris allekirjoittivat sopimuksen sähkökattilan rakennusprojektista elokuussa 2021. Projektin toteutusvaihe kesti yhdeksän kuukautta. Sen aikana Auris teki kaikki tarvittavat sähkötekniset ja mekaaniset muutokset Valiolle avaimet käteen -palveluna.

Purimme Valion vanhat käytöstä poistetut kattilat ja asensimme sähkökattilan olemassa olleen kattilahuoneen sisään”, täydentää Palmén.

Uuden sähkökattilan asennus vaati huolellista suunnittelua, muun muassa sähkön keskijännitejakelun uusinnan sekä ahtaiden haalausreittien takia.

”Asensimme uuden jakelumuuntajan ilmastointeineen erilliseen muuntajarakennukseen. Automaation toteutuksessa huomioimme olemassa olevat järjestelmät, joihin integroimme uuden sähkökattilan ohjauksen, etäoperoinnin tarpeet sekä hintaohjauksen.”

Lisätietoa:

Henrik Palmén, projektipäällikkö, Auris Energiaratkaisut Oy

+358 44 340 0362, henrik.palmen@aurisenergiaratkaisut.fi