Keskisyvät lämpökaivot ja syvälämpö palveluna

Meiltä voit hankkia palveluna lähes päästötöntä lämpöä, jäähdytystä ja energian kausivarastointia, jotka on tuotettu QHeatin kehittämällä keskisyvällä maalämmöllä.

QHeat on Auris Energiaratkaisujen osin omistama yritys, joka on perustettu vuonna 2018.

QHeatin teknologia perustuu noin 1000–3000 metriä syviin lämpökaivoihin, jotka käyttävät hyväkseen uusiutuvaa geotermistä lämpöenergiaa. Tämä on erityisesti suurille kiinteistömassoille soveltuva ja samalla ilmastonmuutosta torjuva tapa tuottaa energiaa.

Päästötöntä energiaa, myös kaupungissa

Syvälämmön avulla voit leikata lämmityksesi tai jäähdytyksesi hiilipäästöjä merkittävästi. Teknologia soveltuu lämmön ja jäähdytyksen tuotannon lisäksi energian kausivarastointiin.

QHeatin teknologian avulla maalämpö sekä energiavarastot on mahdollista tuoda tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, missä isoille kaivokentille ei ole tilaa ja maan hinta on korkea. Yksi keskisyvä lämpökaivo tarvitsee vain noin neliömetrin verran tilaa ja riittää jopa kokonaisen korttelin lämmittämiseen.


Isojen kiinteistöjen ratkaisu

Ratkaisu sopii suurille kiinteistömassoille, kuten kauppakeskuksille tai kokonaisille kortteleille. Yhden keskisyvän lämpökaivon vuosituotanto on noin 1 GWh:ia.

Jäähdytyksen tarve parantaa ratkaisun kilpailukykyä entisestään. Kaivot soveltuvat myös energiavarastoiksi tasaamaan energiantarpeen kausivaihteluita.

QHeatin keskisyvillä lämpökaivoilla tuotettu energia on mahdollista liittää useisiin AER:n tuotteisiin.