Suomen Kaasuenergian kehittämä SK-indeksi korvaa K-energiaindeksin

26.11.2020

Merkittävä osa Suomen Kaasuenergian ja Auris Energiaratkaisujen asiakkaista on tähän asti ostanut kaasunsa tai lämpöenergiansa niin kutsuttuun K-energiaindeksiin (Kei-indeksiin) pohjautuvalla hinnoittelulla. Kyseinen hintaindeksi perustuu öljyn (Brent) ja hiilen (API2) maailmanmarkkinahintoihin sekä kotimaiseen Tilastokeskuksen ylläpitämään D35-indeksiin.

Ainoa Suomen Kaasuenergialle Kei -indeksiin perustuvalla hinnoittelulla kaasua toimittava yhtiö (Gasum) on kuitenkin päättänyt lopettaa kaasunmyynnin Kei-indeksillä vuoden 2021 alussa. Tämän takia korvaamme Kei-indeksin Suomen Kaasuenergian omalla SK-indeksillä.

Muutos ei edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

SK-indeksiin eivät vaikuta hiilen ja öljyn hinnat, eikä D35-indeksi

SK-indeksi perustuu Saksassa sijaitsevan Gaspool-kaasupörssin Forward -hintoihin, joita kiinnitämme kolmena kaasun toimituskuukautta edeltävänä kuukautena. Kiinnitysten ansiosta indeksi käyttäytyy huomattavasti vakaammin kuin yhden kuukauden Gaspool Front Month -hintaan pohjautuva hinnoittelu.

Suoraan Gaspoolin yhden kuukauden Forward-hintoihin sidottua hinnoittelua suosittelemme erityisesti sellaisille teollisuus- ja prosessikäyttäjille, jotka käyttävät kaasua kohtuullisen tasaisella profiililla ympäri vuoden. Tällöin kesän mahdollisesti hyvinkin edullisista pörssihinnoista saa eniten hyötyä.

SK-indeksiin pohjautuva hinnoittelu puolestaan sopii vakaampana hyvin hieman parempaa ennustettavuutta ja vakautta hankinnassaan arvostaville käyttäjille, sillä sen hinta muodostuu Gaspoolin Forward-hinnoista kolmen toimituskuukautta edeltävän kuukauden aikana. Erityisen hyvin SK-indeksi sopii lämmityskäyttöön, jossa kuukausipohjainen hinnoittelu voi kylmänä talvena johtaa korkeaan kaasun hintaan suuren kulutuksen aikana.

Vakautta SK-indeksiin pohjautuvaan hinnoitteluun tuo tapa, jolla SK-indeksin hinta muodostuu. Kiinnitämme SK-indeksin hintatasoa seuraavasti:

  • 15–25 % arvioidusta SK-indeksillä myytävästä kaasun myyntimäärästä kiinnitämme kolme kuukautta ennen toimituskuukautta​,
  • 25–35 % kiinnitämme kaksi kuukautta ennen toimituskuukautta ja​
  • 25–35 % yhtä kuukautta ennen toimituskuukautta​.
  • Loppua noin 5–35 % arvioidusta myyntimäärästä emme kiinnitä. Tämän osuuden hinnan määritämme indeksin​ laskemista varten kohdekuukauden Gaspoolin futuurihinnan​ mukaan​.

SK-indeksin arvo ilmoitetaan kuukautta ennen voimaantuloa

Vakautensa lisäksi SK-indeksin toisena hyvänä puolena on, että ilmoitamme sen arvon asiakkaille yhtä kuukautta ennen sen voimaantuloa.

Gaspooliin ja SK-indeksiin perustuva kaasun hintaennuste on tällä hetkellä (24.11.2020) ensi vuoden kuukausifutuurihintojen mukaan hieman alemmalla tasolla kuin kuluvan vuoden loppuun päättyvään Kei-indeksiin pohjautuvat ennustehinnat.

Mikäli olette kiinnostuneita saamaan lisätietoa kaasun hinnoittelusta tai kaasutarjouksen, niin pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä myyntitiimiimme.