Ipe-Peite Oy, Lahti

22.1.2021

Ipe-Peite Oy:n Lahden toimipisteellä otettiin vuoden 2019 lopulla käyttöön Auris Energiaratkaisujen hybridilämmitysjärjestelmä, joka yhdistää ilmavesilämpöpumpun ja kaasun. Lämpöpumppu tuottaa noin 70 prosenttia kohteen vuotuisesta lämmöntarpeesta ja rakennusta aiemmin lämmittänyt kaasukattila loput.

Lämmitysjärjestelmää vaihtamalla Ipe-Peite halusi ennen kaikkea leikata lämmityskustannuksiaan. Yhteensä kohteessa tavoitellaan noin 20–30 prosentin kustannussäästöä. Samalla lämmityksen päästöt laskevat noin 70 prosenttia ja ostetun energian kokonaismäärä noin 50 prosenttia aiempaan verrattuna.

Asiakkaan kannalta Auris Energiaratkaisujen lämpöpalvelun ehdottomia etuja ovat helppous ja varmuus. Asiakas maksaa vain käyttämästään lämmöstä, ja kaikki muu on myyjän vastuulla. Jos esimerkiksi asennettu laitteisto ei toimi suunnitellulla tavalla, vastaa siitä taloudellisesti Auris Energiaratkaisut eikä asiakas.

Tavoitteena saada lämmityskustannukset vieläkin alemmas

Ipe-Peite tekee PVC-muovista muun muassa oviverhoja, suojapeitteitä sekä rekkojen ja kuorma-autojen pressuja. Yli 40 vuotta toimineen yrityksen kaikki tuotteet valmistetaan mittatilauksena Suomessa.

Yrityksen Lahden toimipisteessä on noin 1600 neliömetrin laajuinen ja 8,5 metriä korkea halli sekä 200 neliömetriä toimistotilaa. Varsinkin hallin puolella lämmitettäviä kuutiometrejä on siis paljon. Lisäksi ennen rekkapajana toimineessa kohteessa on isot ovet, joista mahtuu ajamaan sisään täysperävaunullinen rekka. Ovien avaaminen aiheuttaa varsinkin talvisin hetkellisiä piikkejä lämmöntarpeeseen.

Tiloja lämmitti aiemmin melko uusi perinteisen tekniikan kaasukattila, jonka kiinteistön entinen omistaja oli hankkinut. Kattila toimi hyvin, ja sen kulutus oli jo niin alhaista kuin kyseisellä tekniikalla on mahdollista. Ipe-Peitteen vuonna 2018 ostanut Jyrki Lindblom halusi kuitenkin saada lämmityskustannuksia laskettua entisestään.

Asiakkaalle riskitön ratkaisu

Auris Energiaratkaisujen myyntipäällikkö Jarkko Kuningas tarjosi Lindblomille ratkaisuksi hybridilämmitysjärjestelmää, jonka ilmavesilämpöpumppu tuottaa noin 70 prosenttia kiinteistön vuosittaisesta lämmitystarpeesta. Kovia pakkasia ja kulutushuippuja varten kohteeseen jäi yhä kaasukattila.

”Auris Energiaratkaisujen tarjouksessa oli hyvää se, että voimme käyttää vanhaa kaasukattilaa hoitamaan kulutushuiput, olivat pakkaset sitten millaiset vain”, Ipe-Peitteen omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Lindblom sanoo. ”Meidän ei siis tarvinnut ostaa kahta uutta järjestelmää.”

Lämpöpumppu liitettiin suoraan olemassa olleeseen lämmönjakoon, eikä kiinteistön sisäpuolelle tehty lainkaan näkyviä muutoksia. Lämpöpumppulaitteiston automatiikka ohjaa myös vanhaa kaasukattilaa.

”Lämpöpumppu ja kaasukattila keskustelevat automaation kautta, eivätkä siksi turhaan lämmitä päällekkäin toisistaan tietämättä”, Kuningas sanoo.

Auriksen ratkaisun ylivoimainen etu asiakkaalle on sen riskittömyys, sillä asiakas maksaa vain ja ainoastaan käyttämästään lämmöstä. Kaikki muu, mukaan lukien laitteiden virheetön toiminta, on myyjän vastuulla.

Pumppu mittojen mukaan

Lämpöpumppu mitoitetaan useimmiten kunkin kohteen teknisen huipputehon perusteella. Ipe-Peitteen tapauksessa mitoitus perustui kuitenkin todelliseen lämmön vuosikulutukseen.

”Kohteen vanha tekninen laitteisto, eli kaasukattila ja ilmanvaihto, on todella paljon liian suuri nykyiseen käyttöön”, Kuningas kertoo. ”Hallin ilmanvaihdon tehontarve on noin 200 kilowattia ja kaasukattilan teho yli 300 kilowattia.”

Tämä tarkoitti, että teknisen huipputehon mukaan mitoitettuna myös lämpöpumpusta olisi tullut selvästi liian suuri kulutukseen nähden. Nyt käytetyllä mitoitustavalla päädyttiin 63-kilowattiseen laitteeseen.

”Kaikki kytkennät, automatiikka ja säädöt oli tehtävä niin, että ne ymmärtävät lämpöpumpun olevan reilusti alimittainen suhteessa vanhaan järjestelmään ja yleisiin mitoituskäytäntöihin”, Kuningas sanoo.

Huoleton hankkia, helppo käyttää

Koska Auris Energiaratkaisut toimittaa lämmitysasiakkailleen nimenomaan lämpöä, ei asiakkaan tarvitse huolehtia laitteiden valinnasta, mitoituksesta, asennuksesta tai säädöistä lainkaan. Näin oli myös Ipe-Peitteen tapauksessa.

”Sain tarjouksen järjestelmästä elokuussa, ja lokakuussa alkoivat kolme viikkoa kestäneet asennukset. Tuotantomme pyöri koko ajan keskeytyksettä”, Lindblom kertoo.

Järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa ja on Lindblomin mukaan toiminut suunnitellusti.

”Hallin lämpötila on ollut optimaalinen. Jos ostetun energian määrä pysyy jatkossakin alhaisena, niin hyvin menee”, Lindblom sanoo.

Ipe-Peite teki Auris Energiaratkaisujen kanssa viiden vuoden lämmöntoimitussopimuksen, jonka jälkeen yritys voi jatkaa Auriksen lämmöntuotannon asiakkaana tai vaihtoehtoisesti lunastaa laitteiston itselleen.

Vanha järjestelmä

  • Perinteisen tekniikan kaasukattila, puhaltava kaasupoltin
  • Teho n. 300–350 kW
  • Käyttövesi lämmitetty lämmönvaihtimella
  • Kaasun kulutus ollut n. 290 MWh vuodessa

Uusi järjestelmä

  • Ilmavesilämpöpumppu, teho 63 kW
  • Varalämmönlähteenä vanha kattila
  • 1 000 litran tasaussäiliö lämmityspiireille
  • Käyttövesi tehdään sähkövaraajalla
  • Liitetty olemassa oleviin lämmityspiireihin